martes, 18 de marzo de 2008

UN MARAVILLOSO RECUERDO DE LA INFANCIA QUE NOS HACE REFLEXIONAR...


Te acuerdas de...aquel tiempo, cuando las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico... 'Pito-pito gorgorito... donde vas tu tan bonito?...A la era verdadera... pim pom fuera!'?

Se podían detener las cosas cuando se complicaban con un simple...'No ha valido' o ¡CASA!.


Los errores se arreglaban diciendo simplemente...'Empezamos otra vez'...El peor castigo y condena era que te hicieran escribir 100 veces... 'No debo..


Tener mucho dinero, solo significaba poder comprarte un helado... o una bolsa de chucherías a la salida del cole...


Hacer una montaña de arena, podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde...


Para salvar a todos los amigos... bastaba con un grito de...'Por mi! Por todos mis compañeros y por mi primero...


Siempre descubrías tus más ocultas habilidades, a causa de un ¿A que no haces esto?No había nada más prohibido que jugar con fuego...


TONTO EL ÚLTIMO' Era lo único que nos hacía correr como locos...hasta que sentíamos que el corazón se nos salía del pecho...


El 'poli y ladrón' era solo un juego para el recreo,y por supuesto era mucho más divertido ser ladrón que policía...


Los globos de agua... eran la más moderna, poderosa y eficiente arma que jamás se había inventado...


La mayor desilusión... era solo haber sido elegidos últimos para el equipo del cole...


Nunca faltaban los caramelos que tiraban los reyes en Navidad,ni el dinero que nos dejaba el ratoncito Pérez bajo la almohada...


'GUERRA' solo significaba arrojarse tizas y bolas de papel durante las horas libres en clase...


Los helados y la leche con galletas constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales...


Quitarte las ruedas pequeñas a la bici significaba un gran paso en tu vida....


El mayor negocio del siglo era conseguir cambiar los diez cromos repetidos por el que hacia tanto tiempo que buscabas...


Hacer cabañas con ramas cuando íbamos de excursión al campo nos entretenía durante horas...hasta que venían a avisarnos de que teníamos que marchar y llorábamos desconsolados...


Todos te admiraban si lograbas cruzar la comba mientras saltabas...


Era un gran tesoro si encontrabas trozos de escayola en los cubos de basura y poder dibujar en el suelo y jugar...


Sentarnos frente al televisor... a las 5 en punto con los ojos desencajados y ver Barrio Sesamo, Oliver y Benchi, El Inspecto Gache, Marco, Heidi, y muchas más series infantiles que nos hacían pasar un buen rato sol en casa o con algun amigo/a..


Todas estas simples cosas... nos hacían felices...no necesitábamos nada más....un balón, una comba y dos amigos con los que jugar y pasaterlo "EN GRANDE"....


UN BUEN RECUERDO DE LA INFANCIA NO?...Q CREEIS????....lunes, 17 de marzo de 2008

ANÀLISI DE TEXT: TENDÈNCIES EN EDUCACIÓ EN LA SOCIETAT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.


Adell, J. Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologias de la información. En M. Área (Coord): Educar en la sociedad de la información. Bilbao: Descleé de Brouwer.

Núria Feo Álvarez
L20. Noves Tecnologies aplicades a l’educació.
2º de Magisteri Infantil.

Una vegada llegit el text, l’objectiu principal que persegueix aquest es tracta de potenciar la utilitat de les noves tecnologies a la societat, però sobretot a les aules d’educació. Aquestes estan presents a la nostra vida diària, i cada dia més, i per això l’autor intenta aconseguir de que ens adonem de la gran importància que tenen les noves tecnologies. Una gran importància a la societat, però ens fa agafar consciència de la importància que tenen aquestes en el món educatiu, ja que són un factor de la societat que marca la realitat de la vida actual, i per tant necessari fer ús d’aquestes a les aules.

El text està estructurat en sis parts. La cinquena part del text està subdividida en 6 parts. A continuació anomenar cada part, i seguidament faré un breu anàlisis de cadascuna, les parts só les següents:

1) Introducció
2) L’evolució de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
3) Les noves tecnologies de informació i comunicació
4) Algunes repercussions de les noves tecnologies
5) Cap a la societat de l’aprenentatge
6) Corol·lari: Educar és una tasca centrada en el futur.


La primera part d’aquest text es tracta d’una “Introducció”. L’autor parla del paper fonamental que les tecnologies de la informació i de la comunicació han tingut i han suposat en la configuració de la nostra societat i cultura, donant-li a aquestes un gran significat al llarg de la història. A més a més i de forma breu ens cita els temes dels que, a continuació, en el text parlarà.

La segona part del text fa referència a l’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació ”. En aquesta part, fa un anàlisis de la perspectiva històrica per a comprendre les transformacions que han ocorregut fins el moment, dividint la historia humana en quatre períodes caracteritzats per la tecnologia dominant. Començant per “l’aparició del llenguatge oral” i finalitzant en la quarta revolució que està present a l’actualitat, “Els mitjans electrònics i la digitalització”.

El primer període “Aparició del llenguatge” va suposar una gran revolució ja que va proposar una nova dimensió a la interacció humana. Amb la parla es van començar a fer infinites de coses molt importants. Així doncs, els humans pogueren estructurar el pensament i transmetre’l a tothom. La segona revolució que hi va haver fou la creació de signes gràfics per a registrar la parla, gràcies a aquests va aparèixer l’escriptura, fou un procés que durà milers d’anys. Va haver-hi una tercera revolució deguda a l’aparició de l’impremta. Aquesta donà la possibilitat de produir i distribuir textos en massa. Finalment ens trobem immersos en una gran revolució, la revolució dels mitjans electrònics i la digitalització. Per donar acabat aquesta segona part del text, aquesta finalitza amb un breu resum on exposa les conclusions, especificant que els avanços tecnològics tenen lloc dins del marc socioeconòmic que fa possible el seu desenvolupament, la seua transferència a la societat i la seua aplicació a la producció. Tots aquests canvis i transformacions que estan presents en l’actualitat, l’autor els defineix “La societat de la informació”.

La tercera part del text es centra en les noves tecnologies de informació i comunicació, comença amb una definició del terme: Noves tecnologies i cita les característiques més distintives d’aquestes. Ens fa entendre les noves tecnologies com la principal ferramenta de comunicació de la informació, posant com a exemple per excel·lència Internet, una ret de rets que dona la possibilitat d’estar interconectat amb tot el món, i per tant ens ofereix una gran quantitat d’oportunitats per adquirir, transmetre...informació. En aquesta tercera part del text, l’autor també fa referència al que és la digitalització, exposant que és com un canvi radical en el tractament de la informació. A partir d’aquest fet, l’autor tracta d’explicar l’evolució d’emmagatzemar la informació, passant de la forma antiga de que es trobe als llibres a trobar-la en grans quantitats en espais no topològics com el “ciberespai” o la “infosfera”.

Arribat el moment per a comentar la quarta part del text, aquí l’autor destaca algunes de les conseqüències que tenen les noves tecnologies a la nostra societat, per tal de centrar-nos en les repercussions educatives. Entre aquestes hi ha que destacar la gran quantitat de informació que ens arriba, a traves del mitjans electrònics i impresos. Amb això direm que actualment l’accés a la troba de informació es excessiva, però que el problema que actualment radica dia a dia és el saber seleccionar críticament aquesta, adquirint allò que vertaderament ens convé i rebutjar tota aquella que no ens aprofita per a res, la qual ens crea una saturació de informació i per tant una sobrecarrega cognitiva. Be doncs, aquesta és la feina que l’educació ha de fer. Ha d’oferir informació i formar a individus capaços de fer una selecció d’aquesta a partir d’uns criteris, i quedar-se amb tot allò que els ajudi a conviure en la societat. Podem dir que la transformació radical d’espai i temps és un altra de les conseqüències de l’ampliació de la nostra capacitat per a codificar, emmagatzemar, processar i transmetre informació. La ret no té en conter de que els participants en una activitat coincideixquen en l’espai i el temps. La tercera conseqüència és molt important, i sobretot en l’àmbit educatiu, es tracta de la interactivitat, la possibilitat de que emissor i receptor permuten els seus rols i intercanvien missatges.

La quinta part del text tracta de la societat de l’aprenentatge i de les noves tecnologies en educació. L’autor exposa una historieta de Seymour Papert basada en un grup de xirujanos i mestres del segle passat que apareixen en els nostres dies per observar els canvis que havien ocorregut en la seua professió. Aquests no tindrien cap dificultat en tornar-se a enganxar a la seua feina, la qual cosa ens indica que han hagut pocs canvis en ambdues professions. Conclou amb una moraleja: el sistema educatiu, no és precisament un ambient en el que la tecnologia tingui un paper rellevant en les tasques que allí es realitzen. Com assenyalen hui en dia els documents, congressos, estudis...sobre la societat de la informació, la societat de la informació serà la societat del coneixement i de l’aprenentatge. Per a desenvolupar més profundament aquesta situació l’autor divideix aquest apartat en cinc parts, aquestos só els següents:

El ritme del canvi: aprenentatge al llarg de tota la vida i cultura general.
Nous entorns d’ensenyança/ aprenentatge.
Nous rols per a les institucions educatives.
Nous rols per a docents i discents.
Nous materials d’ensenyança/aprenentatge.

Per finalitzar el text, l’autor el tanca amb un corol·lari titulat “Educar és una tasca centrada en el futur”. Amb aquestes paraules Adell fa la seua conclusió, l’escola ha d’assumir i incorporar-se al món de les noves tecnologies, es a dir, ha de renovar.

Les rets informàtiques trenquen el aïllament tradicional de les aules i les obrin al món, permeten la comunicació entre les persones eliminant les barreres de l’espai i el temps, d’identitat i estatus. Però el major potencial de les noves tecnologies de la informació en l’educació resideix tant en el que aportaran als mètodes d’ensenyança/ aprenentatge actuals, com en el fet de que estan transformant radicalment el que rodeja a les escoles. Per tant, els docents com a “proeevedors de informació” hauran de redefinir el seus papers per tal de formar persones que sàpiguen interpretar, escollir i rebutjar la informació rebuda. No ens podem oblidar mai de que l’educació en la societat de la informació ha de ser un factor d’igualtat social i de desenvolupament personal, un dret bàsic i no únicament un producte de mercat.

Des del meu parèixer, l’autor ha aconseguit el seu propòsit de fer reflexionar al lector o lectora sobre la importància que actualment tenen les noves tecnologies a la nostra societat, centrant-se més en el món de l’educació. I amb açò estic totalment d’acord, ja que pense que l’educació s’ha d’adaptar al moment en el que vivim, per poder formar part de la societat i conviure correctament en i amb aquesta. Així doncs, les noves tecnologies s’han de portar a terme en les escoles ja que són un factor més, i molt important, en la nostra societat, aquestes són el futur. D’aquesta manera estarem triant una educació basada en la realitat, i pense que això s’ha de tenir molt en compte. Bé acabaré dient que com a docent, es a dir com a guia de l’aprenentatge, som nosaltres qui hem de fomentar l’ús de les noves tecnologies a les aules, ja que, a més a més de ser la realitat, fent ús d’aquestes adquirim una gran quantitat d’informació, que hem de saber seleccionar i emmagatzemar-les per tal d’aconseguir un bon coneixement.

miércoles, 12 de marzo de 2008

La blogoesfera educativa i la llista de favorits.


Hola a tot lector o lectora del meu blog !!

Aquest treball fa referència a la segona tasca de l’assignatura i que constarà com una entrada més al meu blog. Mitjançant aquesta, he experimentat coses noves als blogs i que m’han cridat molt l’atenció i que espere, que durant aquest semestre, pugui aprendre i fer del meu blog alguna cosa pareguda a tot allò que he vist durant aquesta aventura d’investigació / experimentació per la “blogosfera” visitant blogs relacionats amb l’Educació Infantil, les Noves Tecnologies i l’ Educació Infantil i les Noves Tecnologies, relacionades.

Diré que la meua aventura l’he realitzada utilitzant els buscadors de Google blog i el Blogplus, i el que més he utilitzat d’aquests a segut el Google Blog. Per fer la recerca i navegar per aquest he utilitzat les paraules següents: “Educació Infantil”, “Noves Tecnologies”, “Les TIC en Educació Infantil”, “Educació infantil i les TIC” i “Mestres d’ Educació Infantil.

Després d’explicar una mica el que he fet i exposar els recursos que he utilitzat per fer la recerca dels blogs que més m’han agradat, cadascun per una cosa diferent, a continuació els citaré amb el seu nom posant-li un enllaç per a que tothom pugui visitar-lo des d’ací mateix. A més a més, de cada blog faré un breu anàlisis. Els blogs son els següents:

1) Pescant idees.

http://pescantidees.blogspot.com/

Aquest blog m’agrada’t molt, veig un blog molt complet. Es tracta d’un blog creat per una mestra d’Educació Infantil, esta estructura per etiquetes i la navegació per aquest es senzilla, a més a més es pot accedir a les entrades fàcilment. En aquest es podem trobar una quantitat enorme de recursos que ens donen idees per treballar alguns continguts de les diferents àrees d’Educació Infantil. M’ha cridat molt l’atenció el vídeo de les Matemàtiques, ja que la metodologia que utilitza per a aprendre a sumar em pareix amena i molt atractiva per als xiquets i xiquetes, com es pot observar la motivació que tenen per participar en el joc.

2) Los peques del picasso.

http://lospequesdelpicasso.blogspot.com/

És un blog recent, no té molt de temps i per tant no té molta cosa. Però pel que he pogut observar, la proposta que exposa em resulta interessant, pot ser m’equivoqui però aquesta és la impressió que em dona de moment. Es tracta d’un blog d’Educació Infantil on estan treballant, per projecte, el sistema solar i ens conta el que han fet fins ara. Així doncs, el motiu pel qual he escollit que aquest blog apareguera a la meua llista de favorits es per que m’agrada’t molt l’última entrada la de “Nuestras galaxias” al veure com inicien el treball dels continguts d’aquest projecte amb l’ordinador. És un nou racó molt especial, ja que tenen que anar d’un en un.
3) Blog d’Educació Infantil de “La Escuelona”

http://blog.educastur.es/escuelonaei/

És un blog que ens conta les eixides i visites que els xiquets i xiquetes de 3, 4 i 5 anys han realitzat, a la biblioteca, al museu, al teatre, a les termes romanes, etc. Hi ha una breu descripció del que ha segut l’activitat i també es poden trobar fotos i vídeos.

Em resulta molt interessant per a la utilització dels pares i mares d’aquests alumnes. Concediré el blog, en aquest cas, un recurs que fomenta la participació i col·laboració dels pares i mares amb l’Educació dels seus fills i filles a l’escola. Amb ells poden visitar el blog, llegir i veure les fotos, i així contar als pares l’excursió o visita que han realitzat.

4) Blog de recursos TIC en Educació Infantil.

http://rociocabanillas.blogspot.com/

Aquest és un blog educatiu referent a recursos TIC. El que he trobat interessant d’aquest a segut la primera entrada que es tracta d’una Webquest dirigida especialment per a Infantil. Les Webquest constitueixen actualment una de les tècniques principals d’ús i integració d’Internet a l’escola. He de dir que no coneixia el que era la Webquest i vertaderament m’ha paregut bastant interessant.

A més a més, em va cridar l’atenció quan vaig veure que l’autora del blog Rocio Cabanillas citava a Jordi Adell (Mestre de l’assigantura) que argumenta “El tractament i la competència digital” explicant que el procés d’assimilació i acomodació de les TIC per als docents se estima entre 3 i 5 anys.

5) El blog d’Alícia Fabregat.

http://alicieta.blogia.com/

Aquest blog és un dels que més m’agrada’t per la informació que aporta sobre les TIC a les aules d’Educació Infantil. La majoria de les entrades parlen sobre la importància que tenen les TIC i de tot el que es pot arribar a treballar amb la utilització d’aquestes, especialment de l’ordinador. A més a més, actualment la presència de les Noves Tecnologies a la societat és major i per això l’escola no pot ser aliena a aquest fenomen i ha d’oferir experiències i entrenament en aquests mitjans per a manejar informació.
Però el que més m’ha cridat l’atenció a segut la utilització de les pissarra digital, no havia vist mai treballar amb aquest recurs en un aula d’Educació Infantil.

6) Tinta Fresca Vlog

http://tintafrescavlog.blogspot.com/

D’aquest blog a l’entrada que més li he prestat atenció i per tant la que més m’ha sorprès ha segut l’entrada anomenada “ Usos de las Nuevas Tecnologias en Educación Infantil”. Doncs be, tracta d’una escola que utilitza la videoconferència com un mètode d’aprenentatge, mitjançant l’ús d’una pissarra digital. Els alumnes i els mestres es comuniquen i comparteixen diverses activitats per a portar-les a terme en comú. Una metodologia molt curiosa i interessant, baix el meu punt de vista. I com diu a la primera entrada, el futur ja arribat.

7) Cuentos del aula de Infantil

http://cuentosaulainfantil.blogspot.com/

En aquest blog ens trobem amb una sèrie de contes que han construït el grup-classe. Són histories que els alumnes han anat creant a partir d’un dibuix, un mòbil, una careta o un animal. Es poden trobar dibuixos i recursos per a l’escenificació dels contes a l’aula. L’objectiu d’aquest blog es potenciar la lectura, per això el que em pareix interessant d’aquest és la idea de la mestra; inventar una historia entre tots i totes a partir del que he dit abans. És una manera d’introduir als xiquets i xiquetes a la lectoescriptura de forma col·lectiva i participativa en el treball.

8) Antoniomateos’s Weblog.

http://antoniamateos.wordpress.com/category/padres/

Em resulta un blog prou complet, ben estructurat i de fàcil navegació. És d’una mestra d’Educació Infantil i que treballa amb xiquets i xiquetes de 3 anys. El blog va destinat i, pel que he llegit, dedicat tant per als alumnes com per als pares i mares d’aquestos, on els ofereix informacions educatives, recursos i enllaços interessants per a l’Educació dels seus fills i filles. A més a més, he de dir que hi ha una etiqueta dedicada especialment per als pares.

Al blog apareixen moltes etiquetes que inclouen diverses activitats referents a continguts d’àrees d’Educació Infantil per a treballar amb l’ordinador. Hi ha contes, dibuixos per a pintar, activitats per aprendre la cal·ligrafia de les lletres, activitats amb el rellotge, jocs amb el ratolí, etc,. i altres espais dedicats a la interculturalitat, webs interessants, vídeos, portals educatius, etc.

9) Cuentos Infantiles, Canciones y Actividades para niños.

http://dibujalia-md.blogspot.com/

Aquest blog tracta, com el seu nom indica, d’una recopilació de contes clàssics, cançons, activitats, vídeos, etc., infantils. És un blog creat per a col·laborar amb la llavor del desenvolupament del procés d’aprenentatge dels xiquets i xiquetes, ja que tots: pares i mares, mestres...la societat en general te la responsabilitat d’educar a aquests. Doncs així és que, aquest blog aporta una ferramenta molt valuosa; el art i la cultura per ajudar en aquest procés.

És tracta d’un blog tant per a infants, com per a infants i pares/mares, on poden compartir junts experiències meravelloses a través dels recursos abans citats, i que ajudaran a potenciar la comunicació i la socialització entre ells.

10) Anaredondo’s Weblog

http://anaredondo.wordpress.com/

Aquest blog té molta informació interessant de les TIC i que ens pot servir de molta utilitat per a l’assignatura. A més a més apareix un llistat de contes, i d’activitats que fan referència a l’aprenentatge de les lletres i de continguts matemàtics. A part ens ofereix una gran quantitat d’unitats didàctiques.

L’entrada que més m’han cridat l’atenció d’aquest blog ha segut la de “El Rincón del ordenador en un aula de Infantil”. Doncs comentant breument el per que. Em resulta curiós que l’autora explique on es deu col·locar el racó de l’ordenador, i les condicions o requisits que aquest deu complir.


11) Educación y TIC

http://domingomendez.blogspot.com/

Aquest blog em pareix interessant per que és un poc diferent a la resta de blogs del meu llistat de favorits, el motiu és per que aquest no va dirigit a l’Educació Infantil sols, sinó a l’Educació en general, ja que l’autor s’ha creat aquest blog per obrir un espai de reflexió, de informació i intercanvi d’experiències sobre la integració de les TIC en l’escola, fonamentalment dels mestres i professors que treballen a l’aula, així com de totes aquelles persones que estiguen interessades en el món de l’Educació en general.


12) El Rincón del Ordenador.

http://elordenadoreninfantil.blogspot.com/

Un blog que m’ha cridat l’atenció per l’entrada que es fa el 28 de Febrer d’aquest any i que porta el títol: “ El profesorado de Infantil y su formación en TICs”, on s’argumenta que a l’actualitat és cada vegada més important portar les Noves Tecnologies a l’aula i utilitzar-les com a mitjans de treball que faciliten el coneixement dels alumnes. Però per a això, en primer lloc s’ha de fer un convenciment docent i que aquestos estiguin ben preparats amb una correcta formació.

13) Fem música!

http://blocs.xtec.cat/femmusica

Entre tots els blogs que he trobat diré que aquest ha segut l’únic que es centra més sobre un tema d’Educació Infantil, la música. Per això m’ha cridat l’atenció i he decidit incloure’l a la llista dels meus blogs favorits. El blog esta replet de vídeos, de cada activitat que es fa hi ha un vídeo. A la part dreta hi ha un llistat de categories que fa referència a tot el que es treballa a l’aula.

14) Aprendre i compartir

http://blocs.xtec.cat/aprendreicompartir

És un blog on les entrades presenten el que es fa en la vida diària d’aquesta aula. Podem trobar activitats on s’utilitza el valor monetari, (euros) projectes que es porten o s’han portat a terme, i algun recurs que s’utilitza per a la realització d’activitats de comprensió oral.


Desprès de la recerca dels 14 blogs que apareixeran en la nova entrada com als meus blogs favorits, he de dir que aquestos són els que per motius diversos m’han paregut més interessant i m’han cridat l’atenció, però això no vol dir que sols he visitat aquests. Durant la realització d’aquesta tasca he visitat una quantitat de blogs, els quals quasi tots, llevant d’algun, trobava alguna cosa a destacar. He trobat molta informació que em serveix de gran ajuda per aplicar-ho a la meua vida diària en quant a l’assignatura de Noves Tecnologies, així també com per a la meua especialitat d’Educació Infantil. Entre tots ells he pogut augmentar els meus coneixements respecte activitats, recursos...que es poden treballar a l’aula a través de les Noves Tecnologies, sobretot de la ferramenta molt valuosa, faig referència a l’ordinador.

Així doncs, diré que aquests són els que més destacaria, entre tot allò que he vist, però més específicament són aquests cinc blogs els que més m’han agradat, més interessants i més m’han cridat l’atenció (una tasca que m’ha resultat difícil):

1) Pescant idees
http://pescantidees.blogspot.com/
2) Blog de recursos TIC en Educació Infantil
http://rociocabanillas.blogspot.com/
3) El Blog d’Alícia Fabregat
http://alicieta.blogia.com/
4) Tinta fresca Vlog
http://tintafrescavlog.blogspot.com/
5) El rincón del ordenador.
http://elordenadoreninfantil.blogspot.com/


Com que anteriorment ja els he comentat, pense que no fa falta que ho torne a repetir, d’aquesta manera passaré a comentar ara quina és l’entrada que més m’ha cridat l’atenció.

Sense cap dubte aquesta es troba al blog de Tinta Fresca, es tracta d’un vídeo que és una videoconferència. Una escola de Galícia que utilitza la videoconferència com un mètode d’aprenentatge, mitjançant l’ús d’una pissarra digital. Els alumnes i els mestres es comuniquen i comparteixen diverses activitats per a portar-les a terme en comú. Una metodologia molt curiosa i interessant, baix el meu punt de vista. Jo no sabia que aquest recurs s’utilitzava a les aules d’Educació Infantil, no m’ho havia plantejat mai tampoc, però pense que tampoc se m’obria ocorregut. Ara que ho he vist, i he pogut comprovar, com al vídeo es pot veure, és que amb aquest recurs els nens i nenes de l’aula estan molt motivats, i per això es veu com tots tenen il·lusió i ganes per participar en les activitats que es realitzen. D’aquesta manera exposaré la meua impressió també sobre la utilització de la pissarra digital, ja que també he pogut observar, en altres blogs, argumentacions i vídeos sobre aquest material que em pareix un bon recurs a les aules d’Educació Infantil.

Ací us deixe l’enllaç al vídeo de la videoconferència:

http://pizarramaxica.craescuela.net/videos/veo_veo.wmv

Per donar com a finalitzada la segona tasca de l’assignatura donaré la meua opinió sobre el que he m’ha paregut, a més a més de dir tot allò que he après la qual cosa em resulta difícil, ja que après moltes coses.

Començaré dient que la tasca no m’ha paregut difícil però si costosa. Especificant amb açò, el pas que més temps m’ha ocupat ha segut decidir quins blogs eren per a mi els més interessants i els que més m’havien cridat l’atenció, no per que no sabia el que posar, sinó per que s’ha de mirar cada blog detingudament per poder analitzar-lo. M’algrat açò, m’ha paregut una tasca molt interessant i profitosa per que ha segut una oportunitat per poder veure blogs molt ben elaborats que m’han aportat moltes idees. A més a més, han fet canviar la meua idea sobre les Noves Tecnologies, ja que he conegut recursos molt atractius que es poden utilitzar a l’aula d’Infantil, i que a més a més són un bon recurs que motiven la participació i col·laboració dels alumnes en les activitats que es realitzen a l’aula.

Fent aquesta tasca m’he n’he adonat de que actualment les Noves Tecnologies, cada vegada cada vegada és major la presència de les Noves Tecnologies en la societat, proporcionant mitjans poderosos per a transmetre, accedir i interpretar la quantitat creixent d’informació. En l’aula d'Educació Infantil, el treball ha de ser una experiència més d’aprenentatge. La utilització de l’ordinador en l’escola ha d’estar fonamentada dintre d’un marc teòric que consideri les característiques evolutives del nen proposant pràctiques i experiències adequades al seu desenvolupament.

lunes, 10 de marzo de 2008

Forta i capaç, orgullosa de ser donaTot i que no sóc massa partidaria dels dies d’alguna cosa, el passat dissabte 8 de Març fou el Dia de la Dona Treballadora.


Tal i com diuen les enciclopedies:


Es va triar aquesta data per la celebració per commemorar la mort, al 1911, de 140 treballadores que feien vaga en una indústria tèxtil a Nova York, quan el patró va calar foc a la fàbrica. Amb un dia no n’hi ha prou per reivindicar quins són els drets de la dona i reconèixer tot el que fan i aporten a un munt d’àmbits de la vida.

Xiques! Feliç dia de la Dona Treballadora

miércoles, 5 de marzo de 2008

CREACIÓ DEL MEU BLOG.....

Doncs començaré dient que no soc de les persones que solen utilitzar aquestos recursos, però com que ara tinc l’oportunitat de crear-me un blog personal l’aprofitaré el màxim possible per comunicar, intercanviar, compartir, etc. qualsevol informació que em pugi ser de profit.

La creació d’aquest nou recurs, no m’ha paregut gens complicada seguint els passos que indicava l’apartat de “Creació de blog” he anat realitzant-lo sense cap problema.

Ara el que esperi es poder, poc a poc, anar construint un blog atractiu que em resulte útil, i així ampliar els meus coneixements sobre aquest nou recurs, a més a més de tots aquells que els meus companys i companyes em donen l’oportunitat. Per això, el següent pas serra informar a tothom sobre la meua direcció i començar a experimentar tot el que siga possible mitjançant el mon dels blogs.

Paelles08


Un dia de paelles inoblidable...

Per la tanquil·litat de la mar...